Toà Viện chính
Vi hóa thạch: Vẻ đẹp tinh tế dưới biển

Vi hóa thạch: Vẻ đẹp tinh tế dưới biển

Triển lãm này thể hiện bốn nhóm vi sinh vật biển khác nhau: Foraminifera, Coccolithophore, tảo cát và Ridiolaria. Thông qua sự kết hợp của kỹ thuật hiện đại và thẩm mỹ, những sinh ật hiển vi này cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc về kích thước và hình dạng.Chúng ta cũng có thể nắm bắt một cái nhìn ...

  • Thời gian triển lãm:2018/06/26
  • Nơi triển lãm:Viện chính
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm theo chủ đề
目前總筆數:1目前所在頁數:1/1