Khuôn viên Nam Môn
Câu chuyện thiếu nhi- huyền thoại về giấc Vua long não

Câu chuyện thiếu nhi- huyền thoại về giấc Vua long não

Khu trưng bày này sử dụng các trò chơi tương tác ,nghệ thuật 3D, các hoạt động đa dạng khác để cho cha mẹ và con nhỏ hiểu biết về sinh thái thực vật và động vật của khu công viên Nam Môn . Khu triển l&at...

  • Thời gian triển lãm:2017/11/08
  • Nơi triển lãm:Phân viện Khuôn viên Nam Môn
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường kỳ
Bách luyện hương khí: Khu bảo tàng công viên Nam Môn Đài Bắc được trưng

Bách luyện hương khí: Khu bảo tàng công viên Nam Môn Đài Bắc được trưng

Khu bảo tàng công viên Nam Môn là viện bảo tàng được tái sử dụng bởi kiến trúc công di sản văn hoá nghiệp, do sự kết hợp di tích kiến trúc công nghiệp và sự trưng bày của viện bảo tàng. Triển l...

  • Thời gian triển lãm:2017/11/08
  • Nơi triển lãm:Phân viện Khuôn viên Nam Môn
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường kỳ
目前總筆數:2目前所在頁數:1/1