Khuôn viên Nam Môn
Tham quan chợ - Sinh học trong thực phẩm

Tham quan chợ - Sinh học trong thực phẩm

Lễ hội ẩm thực tốt Satoyama năm 2018Từ “Satoyama” là từ Nhật Bản, có nghĩa là hệ sinh thái ở ngã tư đồi hoặc vùng đất thấp, nằm giữa những ngọn núi sâu và sự định cư của con người. Bao gồm các cảnh quan như làng, trang trại, ao, suối ngay cả rừng.Vào tháng 10 năm 2010, tại Hội nghị các bên CBD lần t...

  • Thời gian triển lãm:2018/07/04
  • Nơi triển lãm:Phân viện Khuôn viên Nam Môn
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm theo chủ đề
目前總筆數:1目前所在頁數:1/1